دانستنیهای مفید در بافت فرش و تابلو فرش

دانستنیهای مفید و ضروری بافت فرش و تابلو فرش

۱ -چون چله سفید است برای اینکه هنگام بافت خطای دید نداشته باشید حتما پشت چله (مابین چله روی دارو پشت دار)یک مقوای تیره یا …بگذارید که باعث تیره شدن پشت چله می شود و براحتی می توان چله را دید و گرفت.

۲ – حتما در هنگام بافت نور مورد نیاز فراهم باشد در قسمتی بنشینید که نور از سمت راست بتابد و به اندازه کافی برسد اگر در شب کار بافت را انجام می دهید حتما نور زرد و سفید باهم باشد

۳ – هر نیم۳۰ الی ۶۰ دقیقه یکبار حتما خستگی در کنید و به خاطر اینکه چشم در یک نقطه متمرکز کار می کند حتما در هر ۵ دقیقه برای چند ثانیه به یک نقطه دور نگاه کنید تا خستگی چشم برطرف شود.

۴ – بهتر است دار به حالت اریب به دیوار تکیه داده شود زیرا وقتی دار به حالت ایستاده باشد وسعت دید بافنده کم می شود و مجبور به خم کردن سر و گردن می شود بنابراین بهتر است دار به حالت اریب به دیوار تکیه داده شود و با این حالت بلافاصله کمر به حالت صاف قرار می گیرد و کمتر مورد اسیب قرار می گیرد (حتما هر دو حالت امتحان شود) برای اینکه لبه دار به دیوار اسیب نرساند میتوانید فوم یا ابر به گوشه های سردار بپیچید

۵ – برای اینکه هنگام کوبیدن دفه صدای کمتری ایحاد شود یک پتو را دولایه کنید و ملحفه ای روی پتو بیندازید و دار را روی ان قرار دهید

۶ – بهتر است هنگام بافت فرش تمرکز خود را بالا برده و موارد از بین برنده تمرکز را حد الامکان از خود دور کنید. بدلیل خطرناک بودن لوازم حتما بعد از اتمام کار لوازم را از جلوی دست بردارید کودکان شدیدا کنجکاو هستند و غفلت

موجب پشیمانی می شود.